Wellness Aspara

Wellness Aspara E-katalogi in optimizacija

Operacija je bila za sofinanciranje izbrana na Javnem pozivu za sofinanciranje digitalizacije prodajnih poti ter predstavitvenih in trženjskih gradiv za promocijo na tujih trgih
Naziv operacije: Wellness Aspara optimizacija in e-katalogi
Kratica operacije: JPTT20-COVID19-ASPARA
Več o operaciji na: https://wellness-aspara.com/e-katalogi/
Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj
The investment is co-financed by the Republic of Slovenia and the European Union under the European Regional Development Fund
https://www.eu-skladi.si

E-katalogi

Slovenski

mobi

Click for Amazon Klindle

epub

Click for E-readers

English

mobi

Click for Amazon Klindle

epub

Click for E-readers

Deutsch

mobi

Click for Amazon Klindle

epub

Click for E-readers

Italiano

mobi

Click for Amazon Klindle

epub

Click for E-readers

Pokličite!